เมียฝรั่ง : ความฝัน ความจริง ความทุกข์ใจ และชะตากรรมอันโหดร้าย

ค่านิยมของหญิงไทยจำนวนหนึ่งที่แต่งงานกับชาวต่างชาติโดยพยายามมองข้ามความแตกต่างหลายด้าน บางรายอาจไม่รู้ความประสงค์ที่แท้จริงในการแต่งงานของฝ่ายชาย สิ่งเหล่านี้นำมาซึ่งแรงกดดันต่าง ๆ ที่ทำให้หญิงจำนวนหน READ MORE

คำคมความรักเศร้าๆ คำคมความรัก สอนใจ เกี่ยวกับ การแต่งงาน

จะนิกาฮ ได้อย่างไร ในเมื่อ มะฮัร ยังไม่พอ…………………. หากเค้ารักลูก เค้าต้องทำได้ ไหนค่าเลี้ยงดู ค่าส่งเสียเรียน ค่าเสื้อผ้า ค่าครีม ค่านั้น โน้น นี่ เเถมค่าปริญญ READ MORE

การแต่งงาน

การแต่งงาน เป็นพิธีการซึ่งบุคคลสองคนรวมเข้ากันในการสมรสหรือสถาบันที่คล้ายกัน ประเพณีและจารีตประเพณีแตกต่างกันมากตามวัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์ ศาสนา ประเทศ และชนชั้นทางสังคม พิธีการแต่งงานส่วนมากเกี่ยวข้ READ MORE