• รักคำโตๆ เพลงรักคำโตโต
    เนื้อเพลง รักคำโตโต เพลง : รักคำโตโต ศิลปิน : ลุลาคำร้อง/ทำนอง ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม เรียบเรียง บริพัตร หวานคำเพราะ ร้องกับ เบน ชลาทิศ ตันติวุฒินับตั้งแต่วันนั้น วันที่เราได้พบกัน ที่ว่างในหัวใจ ก็มีเธอมาอยู่ในนั้น ฉันมีหนึ่งคำนี้ ในทุกนาทีที่เลยผ่าน หากไม่พูดไป คงล้นหัวใจพอดีอยากจะพูดไป ให้เธอได้ยิน Details

สุขสันต์ ‘วันแห่งความรัก’

ขอสวัสดีวันแห่งความรัก คือวันวาเลนไทน์และวันมาฆบูชาในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 นี้ ขอให้ทุกท่านมีความสุขสันต์ในวันแห่งความรัก

ตำนานวันวาเลนไทน์ นั้นมีหลายตำนาน ตำนานหนึ่งกล่าวไว้ว่า วันวาเลนไทน์คือวันรำลึกถึงท่านนักบุญที่ชื่อ เซนต์ วาเลนไทน์ (Saint Valentine) ผู้เปี่ยมไปด้วยความรักและปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ โดยในสมัยจักรวรรดิโรมัน มีการห้ามการแต่งงานระหว่างชาวคริสเตียน แต่เซนต์ วาเลนไทน์ ได้แอบลักลอบจัดพิธีแต่งงานให้จนถูกจับขังคุกรับโทษทรมานแสนสาหัส ขณะอยู่ในคุกได้พบรักกับลูกสาวผู้คุมคุกซึ่งตาบอด แรงอธิษฐานแห่งความรักของเซนต์ วาเลนไทน์ ทำให้เธอมองเห็น แต่เซนต์ วาเลนไทน์ ก็ต้องจบชีวิตลงด้วยโทษประหารในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ก่อนจากโลกนี้ ท่านเขียนจดหมายถึงหญิงคนรัก ลงท้ายว่า from your Valentine(14 วิธีสุขสันต์วันวาเลนไทน์สำหรับวัยรุ่น มติชนรายวัน 14 กุมภาพันธ์ 2551)

สำหรับวันมาฆบูชาหรือวันจาตุรงคสันนิบาต เป็นวันแห่งความรักในพุทธศาสนา เพราะมีเหตุการณ์พิเศษมาบรรจบกันถึง 4 เหตุการณ์ คือ 1.เป็นวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ ดวงจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ (วันเพ็ญเดือน 3) 2.พระภิกษุ 1,250 รูป มาประชุมโดยไม่ได้นัดหมาย 3.พระภิกษุเหล่านั้นเป็นพระอรหันต์ผู้ได้อภิญญา 6 4.พระภิกษุทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า หรือเอหิภิกขุอุปสัมปทา วันมาฆบูชาจึงประดุจวันปฐมนิเทศในการเผยแผ่พุทธศาสนา ที่พระพุทธเจ้าทรงประทานโอวาทปาฏิโมกข์ ซึ่งเป็นหลักคำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา โดยมีหลักการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง 3 ประการ ได้แก่ การไม่ทำบาปทั้งปวง, การทำกุศลให้ถึงพร้อม และการทำจิตให้ผ่องใส

อันที่จริงคนเราควรมีวันแห่งความรักในทุกวัน ไม่เฉพาะวันที่ 14 กุมภาพันธ์ อาทิ มีความรักต่อตนเอง, บิดามารดา, สามีภรรยา, บุตรธิดา, คู่รัก, ญาติพี่น้อง, มิตรสหาย, เพื่อนร่วมโลก, การทำงาน ฯลฯ คนที่มีความรัก จะเป็นคนที่มีความสุขใจ ภูมิใจ มั่นใจ และรู้ซึ้งถึงคุณค่าในตนเอง คนที่มีวันแห่งความรักในทุกวันมักจะมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้