สุขสันต์ ‘วันแห่งความรัก’

ขอสวัสดีวันแห่งความรัก คือวันวาเลนไทน์และวันมาฆบูชาในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 นี้ ขอให้ทุกท่านมีความสุขสันต์ในวันแห่งความรัก

ตำนานวันวาเลนไทน์ นั้นมีหลายตำนาน ตำนานหนึ่งกล่าวไว้ว่า วันวาเลนไทน์คือวันรำลึกถึงท่านนักบุญที่ชื่อ เซนต์ วาเลนไทน์ (Saint Valentine) ผู้เปี่ยมไปด้วยความรักและปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ โดยในสมัยจักรวรรดิโรมัน มีการห้ามการแต่งงานระหว่างชาวคริสเตียน แต่เซนต์ วาเลนไทน์ ได้แอบลักลอบจัดพิธีแต่งงานให้จนถูกจับขังคุกรับโทษทรมานแสนสาหัส ขณะอยู่ในคุกได้พบรักกับลูกสาวผู้คุมคุกซึ่งตาบอด แรงอธิษฐานแห่งความรักของเซนต์ วาเลนไทน์ ทำให้เธอมองเห็น แต่เซนต์ วาเลนไทน์ ก็ต้องจบชีวิตลงด้วยโทษประหารในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ก่อนจากโลกนี้ ท่านเขียนจดหมายถึงหญิงคนรัก ลงท้ายว่า from your Valentine(14 วิธีสุขสันต์วันวาเลนไทน์สำหรับวัยรุ่น มติชนรายวัน 14 กุมภาพันธ์ 2551)

สำหรับวันมาฆบูชาหรือวันจาตุรงคสันนิบาต เป็นวันแห่งความรักในพุทธศาสนา เพราะมีเหตุการณ์พิเศษมาบรรจบกันถึง 4 เหตุการณ์ คือ 1.เป็นวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ ดวงจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ (วันเพ็ญเดือน 3) 2.พระภิกษุ 1,250 รูป มาประชุมโดยไม่ได้นัดหมาย 3.พระภิกษุเหล่านั้นเป็นพระอรหันต์ผู้ได้อภิญญา 6 4.พระภิกษุทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า หรือเอหิภิกขุอุปสัมปทา วันมาฆบูชาจึงประดุจวันปฐมนิเทศในการเผยแผ่พุทธศาสนา ที่พระพุทธเจ้าทรงประทานโอวาทปาฏิโมกข์ ซึ่งเป็นหลักคำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา โดยมีหลักการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง 3 ประการ ได้แก่ การไม่ทำบาปทั้งปวง, การทำกุศลให้ถึงพร้อม และการทำจิตให้ผ่องใส

อันที่จริงคนเราควรมีวันแห่งความรักในทุกวัน ไม่เฉพาะวันที่ 14 กุมภาพันธ์ อาทิ มีความรักต่อตนเอง, บิดามารดา, สามีภรรยา, บุตรธิดา, คู่รัก, ญาติพี่น้อง, มิตรสหาย, เพื่อนร่วมโลก, การทำงาน ฯลฯ คนที่มีความรัก จะเป็นคนที่มีความสุขใจ ภูมิใจ มั่นใจ และรู้ซึ้งถึงคุณค่าในตนเอง คนที่มีวันแห่งความรักในทุกวันมักจะมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้