คำคมวาเลนไทน์

คำคมวาเลนไทน์

H. P. เลิฟ

“แมวเป็นอักษรรูนของความงดงาม, การอยู่ยงคงกระพัน, น่าแปลกใจ, ความสุข, เสรีภาพ, ความเย็น, การพึ่งตัวเอง, และความแตกต่างโอชะ – คุณภาพของงอน, พุทธะ, การพัฒนาจิตใจ, คนป่าเถื่อน, เหยียดหยาม, ในบทกวี, ที่ยึดหลักปรัชญา, ไม่อคติ, ที่สงวนไว้, ไม่มีอคติ, Nietzschean, ติดต่อกัน, อารยะ, คนเข้าใจ-งดงาม.”

#H. P. เลิฟ