กลอนรักหวานๆ

กลอนรักหวานๆ

ตะกร้าหวายสีขาว

ตระกร้าหวายสีขาว

ตะกร้าหวายสีขาว                       เกี่ยวก้อยมาร้อยดาว
บรรจุดาวแห่งความฝัน               ให้เต็มราวบนท้องฟ้า
เราสองมาช่วยมากัน                  เรียงรายสุดสายตา
แขวนดาวนั้นคู่จันทรา                เป็นคำว่าฉันรักเธอ

แค่ความรู้สึกที่อ่อนไหว

แค่ความรู้สึกที่อ่อนไหว
มันเบ่งบานอยู่ในใจของเธอและฉัน
เฝ้าถนอมให้เติบโตขึ้นทุกวัน
ให้ป็นความผูกพันธ์ระหว่างใจ

เพียง…รักเธอ

เพียงรักแรก         แรกรักประทับจิต
เพียงใจคิด         คิดน้อยใจเฝ้าคอยฝัน
เพียงใจฝาก         ฝากใจส่งให้ถึงกัน
เพียงแต่ฝัน         ฝันแต่ว่าจะได้เจอ

เพียงสบเนตร         เนตรสบก็พบรัก
เพียงพบพักตร์         พักตร์พบกันใจพลันเผลอ
เพียงบอกรัก         รักบอกใจให้ละเมอ
เพียงแต่เพ้อ         เพ้อหลงใหลใจพะวง

เพียงได้เจอ         เจอได้ไม่รั้งรอ
เพียงแค่ขอ         .ขอแค่มีเธออยู่ใกล้
เพียงกลัวรัก         รักกลัวต้องห่างไกล
เพียงไกลกาย         กายไกลใจใกล้เธอ

ไม่จำเป็นต้องบอกว่ารัก

ไม่จำเป็นต้องบอกว่ารัก
ถ้าเราจักเข้าใจกันได้
ขอเพียงไม่ทอดทิ้งแต่จริงใจ
ดีกว่าบอกรักไปแต่ไม่จริงจัง

วันนั้น กับวันนี้

วันนั้น กับวันนี้
วันที่ผ่านมาเนิ่นนาน
วันวาน กับวันหวาน
ตลอดกาลยังคงเดิม